બેઈમાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેઈમાન

વિશેષણ

  • 1

    વિશ્વાસઘાતી; અપ્રમાણિક.

  • 2

    કૃતઘ્ન; નિમકહરામ.

  • 3

    આસ્થા વગરનું.