બેતાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેતાલ

વિશેષણ

 • 1

  તાલ વગરનું.

 • 2

  લાક્ષણિક જોગ કે ગોઠવણ વગરનું.

 • 3

  વહી ગયેલું; હાથથી ગયેલું.

મૂળ

બે (फा.)+તાલ

બેતાલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બેતાલું

વિશેષણ

 • 1

  તાલ વગરનું.

 • 2

  લાક્ષણિક જોગ કે ગોઠવણ વગરનું.

 • 3

  વહી ગયેલું; હાથથી ગયેલું.

મૂળ

બે (फा.)+તાલ