બૉબિન ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૉબિન ભરવું

  • 1

    બોબિન ઉપર સૂતર વીંટવું.