બૉલિંગ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બૉલિંગ પડવી

  • 1

    બૉલ નંખાવા-તેનું પરિણામ થવું.