બોકડાને મોતે મરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોકડાને મોતે મરવું

  • 1

    હલકી રીતે તરત માર્યા જવું.