બોકડો બનાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોકડો બનાવવો

  • 1

    (વધેરાવા-માર વેઠવા) આગળ કરવો.

  • 2

    મશ્કરીનો ભોગ બનાવવો.