બોકી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોકી ભરવી

  • 1

    બોકી કરવી.