બોખલું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોખલું પડવું

  • 1

    ચાટ પડવું-બનવું.