બોચી પર કાંકરો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોચી પર કાંકરો મૂકવો

  • 1

    કડક નિયમન રાખવું; સતત એકધારો પરિશ્રમ કરાવવો.