બોચી પર ચડી બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોચી પર ચડી બેસવું

  • 1

    ઉપર હાજર રહીને ચાંપીને કામ લેવું.