બોજ પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોજ પડવો

  • 1

    ભાર-તકલીફ પડવાં.

  • 2

    વક્કર પડવો.