બોટી લેવું (જગા) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોટી લેવું (જગા)

  • 1

    પહેલેથી રોકી લેવું; કબજો કરી રાખવો.