બોડકું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોડકું

વિશેષણ

  • 1

    બોડું; માથે વાળ વિનાનું.

  • 2

    લાક્ષણિક ઉઘાડું; ખુલ્લું; સાફ (માથું, ખેતર, મથાળા વગરનો અક્ષર; લૂંટી લીધેલો માણસ વગેરે).