બોડુંતકોડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોડુંતકોડું

  • 1

    ટકો; ટક્કો; સાવ બોડું-કેશરહિત માથું.