બોડો ભાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોડો ભાત

  • 1

    ઘી વગરનો લૂખો ભાત.