બોબડી વધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોબડી વધવી

  • 1

    બહુ બોલવું; અમર્યાદ બોલવું.