બોરડી ખંખેરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોરડી ખંખેરવી

  • 1

    સારી પેઠે માર મારવો.

  • 2

    મારીને પરાણે બધું પડાવી લેવું.