બોલતી બંધ કરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલતી બંધ કરાવવી

  • 1

    ચૂપ કરી દેવું.