બોલતું ચાલતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલતું ચાલતું

  • 1

    જીવતું; સાજુંસમું.