બોલવું ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલવું ચાલવું

  • 1

    વાતચીત કરવી; સંબંધ હોવો.