બોલવું થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલવું થવું

  • 1

    બોલાબોલી-તકરાર થવી.