બોલાચાલી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલાચાલી હોવી

  • 1

    બોલાચાલી-દોસ્તી હોવી.