બોલાવણું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલાવણું કાઢવું

  • 1

    અદાલતે 'સમન્સ' કાઢવો.