બોલી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલી કરવી

  • 1

    શરત કરવી; કરાર કરવો.