બોલી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલી જવું

  • 1

    મોઢે કરેલું સંભળાવી જવું.

  • 2

    ઉતાવળમાં કે વગર વિચાર્યે બોલી નાખવું કે બોલાઈ જવું.