બોલી બગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલી બગાડવું

  • 1

    ન બોલવાનું બોલીને કે બોલવામાત્રે કામ કે સંબંધ બગાડવો.