બોલ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બોલ કાઢવો

  • 1

    હરફ કાઢવો; જરા પણ બોલવું.