બે આંગળ ચડે તેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે આંગળ ચડે તેવું

  • 1

    ચડિયાતું; સવાયું.