બે આંગળ સ્વર્ગ બાકી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે આંગળ સ્વર્ગ બાકી રહેવું

  • 1

    ગર્વ ને મગરૂરીનો પાર ન હોવો.