બે ગોળીનો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે ગોળીનો ચડવો

  • 1

    અડૂકદડૂકિયો; બે બાજુ ઢોલકી બજાવનાર.