બે ધારની તલવારે રમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે ધારની તલવારે રમવું

  • 1

    બે બાજુ ઢોલકી વગાડવી; બંને પક્ષ તરફ ઢળવું.