બે પેટ કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે પેટ કરવા

  • 1

    હદ ઉપરાંત જમવું.