બે પૈસાભાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે પૈસાભાર

  • 1

    થોડું; કાંઈક.