બે પૈસા છાંટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે પૈસા છાંટવા

  • 1

    લાંચ આપવી.