બે પૈસા બચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે પૈસા બચવા

  • 1

    કાંઈક બચત થવી.