બે ભાગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે ભાગ

  • 1

    વધારે પડતો-બમણા જેટલો ભાગ (જેમ કે, બળિયાના બે ભાગ).