બે હાથે જમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે હાથે જમવું

  • 1

    સારી પેઠે ખાવું.

  • 2

    સારી પેઠે કમાવું.