બે હાથે પેટ બતાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

બે હાથે પેટ બતાવવું

  • 1

    ભૂખ લાગી છે-એવી સંજ્ઞા કરવી.