ભૂકંપવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂકંપવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂકંપ અને તેની તીવ્રતા વગેરેનાં કારણો સમજવા-સમજાવવાની વિદ્યા; 'સિસ્મોલોજી'.

ભૂકંપવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂકંપવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ભૂકંપ અને તેની તીવ્રતા વગેરેનાં કારણો સમજવા-સમજાવવાની વિદ્યા; 'સિસ્મોલૉજી'.