ભૂકેભૂકા ઊડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂકેભૂકા ઊડી જવા

  • 1

    છિન્નભિન્ન કે ખતમ થઈ જવું.

  • 2

    ખવાઈને સાફ થઈ જવું.