ભકારાંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભકારાંત

વિશેષણ

  • 1

    છેડે ભકારવાળું.