ભેખડ પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેખડ પડવી

  • 1

    (ભેખડ પડવાથી નીચેનું દટાયેલું ગુપ્ત ધન મળે તેમ) અચાનક નાણાંનો ઢગલો મળવો.