ભૂખ્યુંડાંસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂખ્યુંડાંસ

  • 1

    અત્યંત ભૂખ્યું.