ભૂખ્યુંબંગાળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂખ્યુંબંગાળી

  • 1

    અત્યંત ભૂખ્યું.