ભેખ ઉતારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભેખ ઉતારવો

  • 1

    જોગીવેશ કાઢી નાખવો-ફરી સંસારી થવું.