ભૂખ કાઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂખ કાઢવી

  • 1

    ચાંપીને ખાવું.

  • 2

    ઘણા દિવસની તીવ્ર ઇચ્છા પૂરી કરવી.