ભૂખ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂખ લાગવી

  • 1

    ખાવાની ઇચ્છા થવી.

  • 2

    તીવ્ર ઇચ્છા થવી.