ભગતાણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભગતાણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભક્તાણી; ભક્ત સ્ત્રી.

  • 2

    ભક્તની સ્ત્રી.