ગુજરાતી

માં ભગરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગરી1ભંગેરી2

ભગરી1

વિશેષણ

  • 1

    (ઘણું દૂધ આપે એમ મનાતી) કપાળે ધોળા ચાંદાવાળી (ભેંસ).

ગુજરાતી

માં ભગરીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગરી1ભંગેરી2

ભંગેરી2

વિશેષણ

  • 1

    ભંગડ; ભાંગનો વ્યસની.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (ઘણું દૂધ આપે એમ મનાતી) કપાળે ધોળા ચાંદાવાળી (ભેંસ).