ગુજરાતી

માં ભગળની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભુંગળ1ભુંગળું2ભૂંગળ3ભગળ4ભગળ5

ભુંગળ1

 • 1

  ભૂંગળ; ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

ગુજરાતી

માં ભગળની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભુંગળ1ભુંગળું2ભૂંગળ3ભગળ4ભગળ5

ભુંગળું2

 • 1

  ભૂંગળું; ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

ગુજરાતી

માં ભગળની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભુંગળ1ભુંગળું2ભૂંગળ3ભગળ4ભગળ5

ભૂંગળ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

ગુજરાતી

માં ભગળની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભુંગળ1ભુંગળું2ભૂંગળ3ભગળ4ભગળ5

ભગળ4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઢોંગ; ઠગાઈ.

મૂળ

સર૰ हिं.

ગુજરાતી

માં ભગળની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભુંગળ1ભુંગળું2ભૂંગળ3ભગળ4ભગળ5

ભગળ5

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભોપાળું.

મૂળ

જુઓ ભગલ