ગુજરાતી

માં ભગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગળ1ભગળ2

ભુંગળ1

 • 1

  ભૂંગળ; ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

ગુજરાતી

માં ભગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગળ1ભગળ2

ભૂંગળ2

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

ગુજરાતી

માં ભગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગળ1ભગળ2

ભુંગળું

 • 1

  ભૂંગળું; ગજ; બારણું બંધ રાખવાનો લાંબો આડો દંડો.

 • 2

  એક વાજિંત્ર.

 • 3

  ચલમ કે ચુંગી.

 • 4

  લાક્ષણિક બીડી.

ગુજરાતી

માં ભગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગળ1ભગળ2

ભગળ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઢોંગ; ઠગાઈ.

ગુજરાતી

માં ભગળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભગળ1ભગળ2

ભગળ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ભોપાળું.

મૂળ

જુઓ ભગલ